GershøjBylaug

 

 

 

Home Bestyrelsen Arrangementer Byhuset Teltet Gershøj Nyt Gershøj By

 

Bestyrelsen
Arrangementer
Byhuset
Teltet
Gershøj Nyt
Gershøj By

 

Gershøj Bylaug

Velkommen til Gershøjbylaugs hjemmeside

Bylaugets formål er at varetage borgernes fælles interesser i Gershøj.

 

 1. Ved at pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved mindst fire årlige møder.

 2. Ved at medvirke til bevaring og forskønnelse af fællesarealer, veje, stier, beplantning m.m.

 3. Ved at medvirke til at skaffe de faciliteter, der er ønskelige for vort bysamfund herunder at administrere og drive Byhuset, Havnevej 16 som møde og samlingssted for byens borgere m.fl.

 4. Ved at samarbejde med myndigheder, foreninger og institutioner, der kan støtte bylauget i dets arbejde.

 5. Ved at tilvejebringe og administrere de fornødne midler.

 

Gershøj Bylaug så dagens lys i starten af 1970 erne, og har eksisteret lige siden.

I vedtægterne står bl.a. ”Bylaugets formål er at varetage borgernes fælles interesser i Gershøj”, og det gør vi løbende ved  at tage initiativ til og afholde forskellige arrangementer i byen, som du kan læse om enten her på hjemmesiden eller i folderen ”Velkommen til Gershøj” eller også i de nyhedsbreve vi udsender en gang om året.

Bylauget er også borgernes talerør ift politikere og embedsfolk  i Lejre kommune, når der er opstår emner som berører borgerne i byen.

Bylauget styres af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.


Se kommende arrangementer. Tryk her


 

Gershøj Bylaug

Generalforsamling Søndag 4. Februar 2018

Ordinær generalforsamling i Gershøj Bylaug afholdes

Søndag d. 4. februar kl.12 i Byhuset

 

Med følgende dagsorden:

 1. 1.    valg af dirigent, ordstyrer og stemmetællere

 2. 2.    oldermandens beretning

 3. 3.    kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse

 4. 4.    valg af 5 bestyrelsesmedlemmer i ulige år; valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt kasserer i lige år

 5. 5.    valg af suppleanter og revisorer

 6. 6.    fastsættelse af kontingent for det kommende år

 7. 7.    behandling af indkomne forslag

 8. 8.    eventuelt.

 

Venlig hilsen bestyrelsen.

 

PS. Der er ledige pladser i bestyrelsen, så overvej om det er noget for dig eller en du kender, at indgå i arbejdet.

 

Bylauget serverer forloren skildpadde efter generalforsamlingen


 

Send mail til Pierre@gershojbylaug.dk med kommentarer eller forslag til dene side
Opdateret: 10/20/17