GershøjBylaug

 

 

 

Home Bestyrelsen Arrangementer Byhuset Gershøj Nyt Gershøj-by

 

Up

 

Retningslinier


Retningslinier

Retningslinier for billeder og andre indlæg, der kan bringes på Gershøj Bylags hjemmeside.

Billeder, der bringes på byens hjemmeside skal, som udgangspunkt, have ”almen interesse”.

Ved ”almen interesse” forstås:

  • At billedet har interesse for en bred gruppe af borgere i byen

  • At billedet underbygger en beskrivelse af en bestemt aktivitet i byen

  • At billedet beskriver ”Årets gang” i Gershøj

Billeder af grupper af personer kan vises på hjemmesiden, forudsat at enkeltpersoner IKKE fremstår fremtrædende eller i en kompromitterende position. Billeder, som udelukkende har personlig karakter kan IKKE vises på byens hjemmeside.Der er dog få undtagelser, hvor denne regel kan fraviges.

  • Hvis enkeltpersoner fremstår i en fremtrædende position på et billede af almen interesse, kan dette billede vises, forudsat der er indhentet skriftligt samtykke fra den/disse personer.

  • Hvis enkeltpersoner ønskes bragt på hjemmesiden, (eksempelvis fødselsdage etc.) skal den person, som ønsker at bringe billedet indhente og vedlægge skriftlig samtykke fra den, der er afbildet.

Alle byens borgere kan bringe billeder samt andre indlæg på hjemmesiden efter ovenstående retningslinier, forudsat at billederne m.v. er forelagt og godkendt af Bylaugets bestyrelse.

Der gøres opmærksom på, at enhver borger i byen har mulighed for at oprette egen hjemmeside, hvor billeder fra private fester, gadefester o. lign. kan vises.

Gershøj Bylaug

 

Send mail til Pierre@gershojbylaug.dk med kommentarer eller forslag til denne side
Opdateret: 2021-12-14