GershøjBylaug

 

 

 

Home Bestyrelsen Arrangementer Byhuset Gershøj Nyt Gershøj-by

 

Up
Foto
Links

 

Gershøj Nyt

Gershøj Nyt

Bestyrelsen har gennem de seneste Covid19 måneder, være sat på stand by, og generalforsamlingen blev udsat til bedre tider.

Nu ser det imidlertid ud til, at de nuværende regler komme til at vare længere end vi havde forventet.

 

Vi har derfor truffet flg. beslutninger i bestyrelsen:

Vi gennemfører ingen af de traditionelle arrangementer i Byhuset dette efterår, hvilket indebærer at brunch og banko, ålekalas samt julefrokost alle aflyses, idet vi ikke kan gennemføre nogen arrangementer, med de gældende regler, p.g.a. pladsmangel i Byhuset.

Såfremt regeringen ændrer reglerne for fælles forsamlinger radikalt, vil vi se på mulighederne.

Denne beslutning medfører at vi tidligst kan afvikle den udsatte  generalforsamling i år 2021. Det giver så bare ingen mening at afholde to generalforsamlinger med kort mellemrum i starten af 2021.

 

I dette lys har vi besluttet helt at aflyse generalforsamlingen for 2020, og forventer at kunne afholde generalforsamling i 2021 jv.f. vedtægterne.

Der er foretaget nogle ændringerne i bestyrelsen, som var besluttet til vedtagelse i april 2020, som vi så har gennemført alligevel. Det er der naturligvis ikke taget højde for i vedtægterne – men der er vist meget som der ikke er taget højde for i vores samfund i disse Covid19 tider.

Charlotte ønskede ikke genvalg, og er derfor trådt ud af bestyrelsen

Rene er trådt ind som vikar, stiller op til valg i 2021

Annette er vendt tilbage fra orlov

Benedicte har trukket sig

Maria, som var suppleant, er indtrådt i stedet, og stiller op i 2021

Således er bestyrelsen fuldtallig, dog mangler en suppleant.

Begge revisorer havde ønsket af fratræde efter generalforsamlingen 2020. Regnskabet for 2019 er godkendt og bliver fremlagt i 2021. De nye revisorer (Jacob og Steffen) er kar til at overtage arbejdet med regnskabet 2020.

Bestyrelsen takker Charlotte, Benedicte, Bente og Majbritt for deres arbejdsindsats i Gershøj Bylaug.

M.h.t. hvem der er på valg på kommende generalforsamling, vil vi indstille at den indeværende valgperiode blot forlænges til 3 år og ikke 2 som vedtægterne foreskriver d.v.s. at de der var på valg i 2020 fortsætter til 2021, hvor de så er på valg.

 

Det eneste arrangement som gennemføres i 2020  bliver GershøjRevyen som spiller i september md. som I kan se på opslagene i byen. Bylauget og revyfolkene arbejder sammen om projektet.

Vi har clearet organisering af dette arrangement med myndighederne, så det kan gennemføres lovligt, men tilpasset den aktuelle Covid19 situation.

 

Gershøj den 1. Sep. 2020

 

Her kan du læse seneste Gershøj Nyt samt tidligere publikationer

Du er velkommen til at komme med indslag til næste Gershøj Nyt

eller indlæg til hjemmesiden www.gershojbylaug.dk

Skriv til mail gershojbylaug@gershojbylaug.dk

 

Gershøj folder

Gershøj Nyt 2015
 
Gershøj Nyt 2014
 
Gershøj Nyt 2013
 
Gershøj Nyt 2012
 
Flyer 2011

Tryk på billedet for at se hele programmet

 

Gershøj nyt 2010

Tryk på billedet for at se hele programmet

 

 

Gershøj nyt November 2008

Tryk på billedet for at se hele programmet

 

Gershøj nyt Januar 2008

Tryk på billedet for at se hele programmet

 

Gershøj nyt Juni 2007

Tryk på billedet for at se hele programmet

 

Gershøj nyt December 2006

Tryk på billedet for at se hele programmet

 

Gershøj nyt Juni 2006

Tryk på billedet for at se hele programmet

 

Gershøj nyt November 2005

Tryk på billedet for at se hele programmet

 

Gershøj nyt Juni 2005

Tryk på billedet for at se hele programmet